Innovatief STEM-onderwijs

STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics.

In onze snel veranderende maatschappij is steeds meer nood aan werknemers die (hoog) technologisch geschoold zijn. Om de interesse voor deze STEM-richtingen te wekken, wil men de leerlingen hiermee reeds van jonge leeftijd kennis laten maken.

De STEM-activiteiten vormen ook een prima aanleiding om ‘buiten de klas’ te leren. Dit verhoogt de betrokkenheid van de kinderen aanzienlijk.

‘Buiten de klas’ betekent hier zowel in de onmiddellijke omgeving van onze school (speelplaats, buurt) als op verder gelegen locaties zoals bedrijven, musea,…

Onze school heeft een innovatief leercentrum - De STEMpel - dat specifiek is ingericht om het onderzoekend leren ten volle te stimuleren.

Via de STEM-lessen kunnen de leerkrachten door de onderzoekende en ontwerpende aanpak verschillende leerstijlen aanspreken. Dit onderzoekend en ontwerpend leren creëert op zijn beurt de kans om coöperatief te ondernemen. Onderzoek en onze eigen ervaring toont aan dat coöperatieve werkvormen het leren bij alle kinderen stimuleert. Immers het hieruit voortvloeiende werken in gemengde groepen (verschillende leerstijlen, interesses, leeftijden) draagt bij tot betere begripsvorming en motivatie door de belangrijke sociale interactie tussen de leerlingen.

Op deze manier bereikt de school meer kinderen en kan de school op het einde van het 6e leerjaar een nog beter onderbouwde studiekeuze voorstellen.

 

Onderzoekend Leren De STEMpel