Instapdata kleuter

Kleuters mogen vanaf 2,5 naar de kleuterschool. Afhankelijk van hun geboortedatum mogen ze op bepaalde data instappen.

Schooljaar 2017-2018

Kinderen geboren t.e.m.

komen na…..

dus vanaf…

01/03/15

Zomervakantie

01/09/17

06/05/15

Herfstvakantie

06/11/17

08/07/15

Kerstvakantie

08/01/18

01/08/15

Instap 1 februari

01/02/18

19/08/15

Krokusvakantie

19/02/18

16/10/15

Paasvakantie

16/04/18

14/11/15

Hemelvaart

14/05/18

Schooljaar 2018-2019

Kinderen geboren t.e.m.

komen na…..

dus vanaf…

03/03/2016

Zomervakantie

03/09/2018

05/05/2016

Herfstvakantie

05/11/2018

07/07/2016

Kerstvakantie

07/01/2019

01/08/2016

Instap 1 februari

01/02/2019

11/09/2016

Krokusvakantie

11/03/2019

23/10/2016

Paasvakantie

23/04/2019

03/12/2016

Hemelvaart

03/06/2019

Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden.
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven en toegelaten worden in de school zonder rekening te houden met de instapdagen.

Meer info op:

http://onderwijs.vlaanderen.be/naar-de-kleuterklas
http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter