Sportieve school

Er wordt er zoveel mogelijk aan sport gedaan. Hiervoor hebben we zowel in het lager als in het kleuter een turnleerkracht. Om de 2 weken gaan we met de lager afdeling zwemmen.

Tijdens de LO uren trachten we de leerlingen basisvaardigheden bij te brengen zoals beschreven in de leerplannen en eindtermen.

Ook plezier maken tijdens het sporten en de kinderen bewust maken van een sportieve en gezonde levensstijl vinden we belangrijk.

LO wordt 5 maal per schooljaar geëvalueerd op het rapport, afwisselend komen gymnastiek, atletiek, balsporten en ritmisch bewegen aan bod. Daarnaast hebben we ook nog het zwemmen. De eerste graad gaat zwemmen in het Interbad, de andere graden gaan naar het Jan Guilini zwembad.

Bij het schoolzwemmen richten we onze aandacht in de eerste plaats op het bereiken van de eindtermen. Een keer de eindtermen bij sommige leerlingen reeds bereikt zijn wordt er nog uitbreidingsleerstof aangeboden om ook voor hen de zwemlessen uitdagend en plezierig te houden.

Voor het overige houden wij jaarlijks een sportdag:

Bij de vorige sportdagen streden de leerlingen tegen elkaar in echte Olympische disciplines om uit te komen als kampioen van de klas of school.

Naast deze sportdag is onze school ook van de partij op de bewegingslandschappen en verschillende activiteiten buiten de lesuren georganiseerd door Stichting Vlaamse Schoolsport en onze school.